Главно меню
Меню 2

„Ваканция“ ООД продължава със своята дейност по изпълнение на обществените поръчки по европейски програми

Този път програмата беше Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., а спечелената обществена поръчка бе възложена от Община Хасково – “Обучителни семинари по проект “Подобряване на основните човешки умения и способности на културни медиатори, обучители на възрастни хора и професионални спортисти в трансграничния район чрез развитие на Система за учене през целия живот в музея”“ , който е съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и финансови средства на Гърция и България.

В рамките на обществената поръчка бяха реализирани предвидените 3 тренинг-семинари по проект “Учене през целия живот в музея” с използване на ИКТ инструменти – сензорен информационен киоск /Мултимедия –инфокиоск/ и с участието на 60 представители на целевите групи: професионални спортисти – студенти и преподаватели от ЮЗУ “Н. Рилски” – 20 човека; музейни специалисти – 20 човека от следните градове: Димитровград, Харманли Свиленград, Ивайловград, Смолян, Стара Загора и Кърджали; културни медиатори – 20 човека.

Като всички дейности по поръчката бяха изпълнени в изключително кратък срок, а самите семинари бяха организирани и проведени в рамките на 4 дни включително дните за пътуване, в периода 26 – 29 ноември 2013 г.

За всички участници от целевите групи по бе организиран транспорт, сигурен транспорт, а фирма „Ваканция“ ООД осигури цялостната логистика свързана с изготвяне на списък и регистрация на участниците, подготовка на график и осъществяване на посрещане и изпращане, цялостно логистично осигуряване на трансферите и културната програма, поръчване и изработване на материали, наемане на хотели и заседателни зали, наемане на техника, настаняване в хотелите, организация на прехраната на участниците, подготовка и техническо оборудване на залите, разпределение на материалите и др., което гарантира своевременното и успешно провеждане на предвидените тренинг-семинари.

Обученията бяха проведени в три модула, успоредно в експозициите на Регионален исторически музей Хасково и 2 наети конферентни зали в хотел „Родопи“. Тренинг-семинарите бяха проведени паралелно, по предварително изготвена програма в три модула, а именно:

–          Първи модул: Общество – здраве – спорт;

–          Втори модул: Олимпизъм, олимпийски игри, ценности;

–          Трети модул: Продължаващото образование. Образование на възрастни в и чрез музейните институции.

Освен проведените обучения, фирма „Ваканция“ подготви и изпълни културна програма за всички участници от целевите групи, която включваше: организирано посещение на Музеен център Александрово и обиколка и посещение на всички забележителности в град Хасково.

Всички дейности по договора с Община Хасково бяха изпълнени в изключително кратки срокове (от подписването на договора на 15. 11. до 29.11.2013 г.), при това на високо ниво и качество, в резултат на добрата координация и работа на екипа на фирма „Ваканция“.

Също така бихме желали да изкажем своите благодарности за отличната съвместна работа и оказаната подкрепа от страна на Регионален исторически музей гр. Хасково, в лицето на неговият директор, г-н Валентин Димитров, екипа по проекта и участващите служители, както и специални благодарности за цялото старание и професионализъм на ръководството и персонала на  хотел „Родопи“, гр. Хасково.

Сподели публикация