Главно меню
Меню 2

Категория:Новини за Ваканция


Постижения на Ваканция ООД за 2015г.

Представителите на „Ваканция“ ООД отново бяха номинирани за членове на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, като педставители на Българска федерация за пътнически транспорт. „Ваканция“ ООД успешно покри всички критерии за получаването на статут на Специализирано предприятие, вписано в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан…


Поредно силно представяне на фирма „Ваканция“

Фирма „Ваканция“ООД бе една от малкото български фирми поканени на изложението „Открий Америка”. Изложението „Открий Америка” се проведе на 7.03.2013 г., в зала 6 на НДК, София, като организатор бяха Посолството на САЩ в България  и Американската търговска камара в България. За поредна година  фирма „Ваканция“ се представи с атрактивен щанд и нови още по-добри…


Месец февруари 2013 г. бе последният месец, в който се проведоха информационни семинари, част от кампанията за разясняване на Ос 2 от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”. На 14.02.2013 г. в Златоград и на 27.02.2013 г. в гр. Радомир при нестихващ интерес от страна на земеделските производители, местната власт и потенциални бенефициенти…


През месец януари 2013 г. фирма Ваканция ООД проведе поредните два семинара в гр. Елена на 23 януари 2013 г. и в гр. Девин на 29 януари. Проведените информационни семинари са част от кампанията за разясняване на Ос 2 от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”. Събитията преминаха при висок интерес от страна на земеделските…


През месеците ноември и декември 2012 г. „Ваканция“ ООД спечели престижна тръжна процедура и изпълни проекта на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма „Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии”. В рамките на проекта бяха разработени и изпълнени качествено и в срок осем различни тематични тура за журналисти от чуждестранни медии от…


Фирма Ваканция проведе на 19 юни 2012 г., в залата на община Берковица   поредният информационен семинар от мобилните групи по разясняваненето на „Разясняване на ос 2” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”.