Главно меню
Меню 2

Категория:НОВИНИ


Ваканция с успешно изпълнен проект в Осло

Фирма „ВАКАНЦИЯ“  изпълнени успешно Договор № 492 / 31.03.2017 г. за възлагането на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на посещения в чужбина на група младежи от Младежки център Стара Загора и обучителни посещения на екипа по проекта по проект BG 06-101 „Международен младежки център за…


Фирма Ваканция спечели и изпълнява проект на Министерство на правосъдието

Фирма „Ваканция“  спечели и изпълнява проект на Министерство на правосъдието Една от големите обществени поръчки, които „Ваканция“ ООД спечели през 2016 г. е по проект на Министерство на правосъдието по Норвежкия финансов механизъм – „Логистика, осигуряване на дейности по информация и публичност, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на обучителни материали по проект „Подобряване…


Проект за успешното прилагане на новия Закон за обществените поръчки

Най-важният проект за успешното прилагане на новия Закон за обществените поръчки бе спечелен и реализиран от фирма „Ваканция“ ООД Фирма „Ваканция“ ООД спечели и успешното реализира в срок – в рамките на по-малко от един месец, договор, сключен с Агенцията по обществени поръчки с предмет: „Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение…


Новият Закон за обществени поръчки

Новият Закон за обществени поръчки и Правилника за неговото прилагане влизат в сила от 15 април 2016 г., тъй като беше обнародван в ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.                 НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ, В СИЛА ОТ 15 АПРИЛ 2016 ГОДИНА  


Бизнес форум ФЕРМАТА ще дискутира земеделската политика и финансиране

Бизнес форум ФЕРМАТА ще дискутира земеделската политика и финансиране Основен акцент на земеделския форум ще бъдат промените и предизвикателствата в Програма за развитие на селските райони (2014 – 2020) Успешни фермери и търговци ще споделят добри практики и проекти за бизнес развитие в земеделския сектор по време на бизнес форум ФЕРМАТА в град Пловдив. Форумът…


Конкурентно ли е българското земеделие – събитие на клуб Инвестор

Регистрация за събитие на Клуб Investor.bg   Клуб Инвестор Агробизнес кани на дискусия: „Конкурентно ли е българското земеделие?“ Кога: 15 март 2016 г. Къде: Гранд Хотел София, зала София 13-13.30 Регистрация за събитието 13.30      Откриване 13.40 – 15.00  Първи дискусионен панел – Фактори за повишаване на производителността на българските компании 15.00 – 15.30  Кафе пауза 15.30 –…


Европейски програми 2016 година

АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2016!   ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 г. Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“ Актуална с краен срок за подаване на проекти: 04 април 2016 г. Цел: Подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематични области, като изпълнението на проектите, подкрепени…


Проектни предложения в сектор „Транспорт“ по втората покана на Механизма за Свързана Европа

Подадените проектни предложения в сектор „Транспорт“ по втората покана на Механизма за Свързана Европа (Кохезионен пакет) са на обща стойност 430 млн. евро. Седем са изпратените проекти от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, ДП „Пристанищна инфраструктура“ и ДП „Ръководство на въздушното движение“. В железопътния сектор, НКЖИ кандидатства с проекти за модернизация на жп отсечките Волуяк…


ОБЯВА –  Агенцията за хората с увреждания

О Б Я В А – Агенцията за хората с увреждания Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.28,…


Бизнес форум Фермата в Стара Загора

Бизнес форум Фермата събра над 150 земеделски производители в Стара Загора Предизвикателствата и проблемите през първата година от прилагането на Общата селскостопанска политика, директните плащания и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 бяха сред основните теми, дискутирани по време на бизнес форум Фермата, който се проведе в Стара Загора на 10 декември 2015 г.…