Главно меню
Меню 2

Категория:ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ


Проект с Община Димитровград

Изпълена обществена поръчка на Община Димитровград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Фирма  „Ваканция” ООД спечели и изпълни обществена поръчка на Община Димитровград „Логистика при реализиране на дейности по организация на конференции и обучително посещение в Италия, по проект „Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот” по ОПРЧР, схема за БФП…


Проект с Община Петрич

„Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” – поредният успешно изпълнен проект от фирма „Ваканция“ ООД ! На 26.02.2013 г. бе проведена заключителната пресконференция по проекта на Община Петрич „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество”. Така за по-малко от два месеца фирма „Ваканция“ успя…


Тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии

През месеците ноември и декември 2012 г. „Ваканция“ ООД изпълни успешно проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – „Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии”, в рамките на който бяха организирани 8 тематични тура за най-престижните медии от цяла Европа. Услугата включваше цялостната организация и логистика на туровете, включително: поканване…


Европейски пикник в Благоевград

На 9 май 2013 година в парк „Бачиново” край Благоевград  се проведе  второто по ред издание на поредицата от събития под надслов „Европейски пикник”. Началният час на празника бе 11 часа. „Европейски пикник” се провежда под егидата на Община Благоевград, а негов организатор е „ВАКАНЦИЯ” ООД след сключен договор № BG161PO002-3.3.02-0022-C0001 с Община Благоевград, която…


Ваканция ООД обучи служители на Общинa Първомай

Фирма  „Ваканция” реализира изнесено обучение на Община Първомай по спечелена обществена поръчка и подписан договор за изпълнение на дейността – “Ефективно взаимодействие на служителите от администрацията с хора от уязвимите групи”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на Р България…


Проект Община Георги Дамяново

В община Георги Дамяново през месец Февруари 2010  година се проведе конкурс за обществена поръчка „Техническа помощ за провеждане на обучение на място на 20 човека – учебно посещение в община Виламарчант, Испания и Организиране на посещения на представители на партньора от община Виламарчант“, финансирано по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа…


Ваканция ООД обучи 40 служители на Общинска администрация Първомай в умения за “Ефективно взаимодействие на служителите от администрацията с хора от уязвимите групи”

Фирма  „Ваканция” ООД  реализира изнесено обучение на Община Първомай по спечелена обществена поръчка и подписан договор за изпълнение на дейността – “Ефективно взаимодействие на служителите от администрацията с хора от уязвимите групи”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на РБ…


Ваканция проведе Чуждоезиково обучение на Община Първомай

Фирма Ваканция ООД приключи успешно изпълнението и на най-продължителното от трите обучения за Община Първомай по спечелена обществена поръчка и подписан договор за изпълнение на дейността – „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език ”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на…


Изнесено обучение на Община Първомай

Фирма  „Ваканция” реализира изнесено обучение на Община Първомай по спечелена обществена поръчка и подписан договор за изпълнение на дейността – „Подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на Р България чрез Оперативна…


Този път програмата беше Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., а спечелената обществена поръчка бе възложена от Община Хасково – “Обучителни семинари по проект “Подобряване на основните човешки умения и способности на културни медиатори, обучители на възрастни хора и професионални спортисти в трансграничния район чрез развитие на Система за учене през целия живот…