Главно меню
Меню 2

Категория:Новини за Ваканция


Вълшебна класна стая по Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№Д03-216/01.08.2016 г

Вълшебна класна стая“ по Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№Д03-216/01.08.2016 г.  В края на м. Ноември 2017 г. малчуганите от 5 детски градини от град Стара Загора, село Хрищени и село Хан Аспарухово, изживяха емоцията от първия зимен лагер, който се проведе в кк Пампорово, хотел Снежанка. За всички тях се погрижихме ние, от фирма „ВАКАНЦИЯ“, като…


Постижения на Ваканция ООД за 2015г.

Представителите на „Ваканция“ ООД отново бяха номинирани за членове на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, като педставители на Българска федерация за пътнически транспорт. „Ваканция“ ООД успешно покри всички критерии за получаването на статут на Специализирано предприятие, вписано в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан…


Поредно силно представяне на фирма „Ваканция“

Фирма „Ваканция“ООД бе една от малкото български фирми поканени на изложението „Открий Америка”. Изложението „Открий Америка” се проведе на 7.03.2013 г., в зала 6 на НДК, София, като организатор бяха Посолството на САЩ в България  и Американската търговска камара в България. За поредна година  фирма „Ваканция“ се представи с атрактивен щанд и нови още по-добри…


Месец февруари 2013 г. бе последният месец, в който се проведоха информационни семинари, част от кампанията за разясняване на Ос 2 от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”. На 14.02.2013 г. в Златоград и на 27.02.2013 г. в гр. Радомир при нестихващ интерес от страна на земеделските производители, местната власт и потенциални бенефициенти…


През месец януари 2013 г. фирма Ваканция ООД проведе поредните два семинара в гр. Елена на 23 януари 2013 г. и в гр. Девин на 29 януари. Проведените информационни семинари са част от кампанията за разясняване на Ос 2 от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”. Събитията преминаха при висок интерес от страна на земеделските…


През месеците ноември и декември 2012 г. „Ваканция“ ООД спечели престижна тръжна процедура и изпълни проекта на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма „Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии”. В рамките на проекта бяха разработени и изпълнени качествено и в срок осем различни тематични тура за журналисти от чуждестранни медии от…


Фирма Ваканция проведе на 19 юни 2012 г., в залата на община Берковица   поредният информационен семинар от мобилните групи по разясняваненето на „Разясняване на ос 2” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”.