Главно меню
Меню 2

Категория:ПРОЕКТИ ОТ 2015


Съвременни модели на образование в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в НБУ

Съвременни модели на образование в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в НБУ Съвременни модели на образование в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в НБУ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, с бенефициент: Нов български университет, гр. София, включващо логистично осигуряване провеждането на 10 бр. семинари в страната – хотелско настаняване; автобусен транспорт;…


5 броя специализирани обучения – Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки

5 броя специализирани обучения – Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“ по Оперативна програма „Техническа помощ 2007-2013 г.”, с бенефициент: Агенцията по обществени поръчки, включващо логистично осигуряване провеждането на 5 броя специализирани обучения за по 45 участника всяко и продължителност…


Учене в толерантност

Учене в толерантност Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждането на 16 модулни обучения и две конференции и обмяна на опит и споделяне на добри практики с Кралство Дания” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждане на 16 модулни обучения по проект „Учене в…


Повишаване на квалификацията и професионализма на 300 служители от Агенция по заетостта

Повишаване на квалификацията и професионализма на 300 служители от Агенция по заетостта Организиране на специализирано обучение, за повишаване на квалификацията и професионализма на 300 служители от Агенция по заетостта на тема: „Работа с трудни клиенти със специфични потребности“ – обособена позиция № 2 Агенция по заетостта, включващо логистично осигуряване провеждането на 10 броя специализирани обучения…


Обучение относно приложимостта на производствата по АПК в изпълнителното производство по ДОПК

Обучение относно приложимостта на производствата по АПК в изпълнителното производство по ДОПК Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производствата по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК“ – обособена позиция № 2. Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на…


Актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд

Актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд Логистично осигуряване провеждането на обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“ – обособена позиция № 2.      Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 1 брой…


Актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство

Актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство Провеждане на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“ – обособена позиция № 1          Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на четиридневно обучение за 15 служители – изготвяне на план график и програма…


Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК

Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика” – обособена позиция № 2 Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 6 броя обучения…


Третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване

Третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване Логистично осигуряване на провеждането на обучение за повишаване знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване“- обособена позиция № 2 Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 6 броя обучения в страната…


Обучение по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор

Обучение по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор Обучение на специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор“ – обособена позиция № 2. Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 3 броя обучения в София за по 20 участника всяко и продължителност 4 дни – хотелско…