Главно меню
Меню 2

Фирма Ваканция спечели и изпълнява проект на Министерство на правосъдието

Фирма „Ваканция“  спечели и изпълнява проект на Министерство на правосъдието

Една от големите обществени поръчки, които „Ваканция“ ООД спечели през 2016 г. е по проект на Министерство на правосъдието по Норвежкия финансов механизъм – „Логистика, осигуряване на дейности по информация и публичност, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на обучителни материали по проект „Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ (програмна област 29) в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014“.

Съгласно подписаният договор между фирма „Ваканция“ ООД и Министерство на правосъдието целият обем на предвидените дейности ще бъде изпълнен в рамките на две години през 2016 г. и в първите месеци на 2017 г. – до краят на месец март.

Общата цел на проекта е подобряване на правната рамка и осигуряване на по-добро обслужване и социална подкрепа на жертвите на насилие, основано на полов признак и домашното насилие.

В съотвествие с документацията по поръчката и предвиденото по проекта, целевите групи са магистрати, съдебни експерти, държавни служители / служители в публичната администрация, социални работници, полицейски служители, неправителствени организации, жертви на насилие основано на полов признак и домашно насилие.

През 2016 г. бяха проведени серия от обучения за подобряване и укрепване на професионалния капацитет на полицаи и социални работници за предотвратяването, борбата и разглеждането на дела на насилието основано на полов признак и домашното насилие, като за цялата целева група бяха осигурени разработени ръководства, наръчници и други инструменти за тяхната ежедневна работа.

 В съответствие с подписаният договор, през 2016 г. от Министерство на правосъдието бяха заявени и съответно от фирма „Ваканция“  бяха организирани и проведени, следните събития:

 • през периода 11-13.09.2016 г. бе проведеното тридневно обучение за обучители на полицейски служители в гр. София, с продължителност 3 дни, в хотел „Феста“ 4*, за 36 човека, с осигурено настаняване, осигурено изхранване, осигурена зала в хотела на настаняване с техника за презентации и озвучаване; изплатени пътни разходи; осигурени конферентни и обучителни материали за всички участници.
 • през периода 13-15.09.2016 г. бе проведеното тридневно обучение за обучители на полицейски служители в гр. София, с продължителност 3 дни, в хотел „Феста“, за 36 човека, с осигурено настаняване, изхранване, зала в хотела на настаняване с техника за презентации и озвучаване; изплатени пътни разходи; осигурени конферентни и обучителни материали за всички участници.
 • през периода 26-27.09.2016 г. бе проведен Двудневен обучителен семинар за социални работници и специалисти, работещи по случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак в гр. Монтана, с продължителност 2 дни, в хотел „Житомир“, за 43 човека, с осигурено настаняване, изхранване, зала в хотела на настаняване с техника за презентации и озвучаване; изплатени пътни разходи; осигурени конферентни и обучителни материали за всички участници.
 • през периода 28-29.09.2016 г. бе проведен Двудневен обучителен семинар за социални работници и специалисти, работещи по случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак в гр. София, с продължителност 2 дни, в хотел „Банкя Палас“, за 43 човека, с осигурено настаняване, изхранване, зала в хотела на настаняване с техника за презентации и озвучаване; изплатени пътни разходи; осигурени конферентни и обучителни материали за всички участници.
 • през периода 12-13.10.2016 г. бе проведен Двудневен обучителен семинар за социални работници и специалисти, работещи по случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак в гр. Велико Търново, с продължителност 2 дни, в хотел „Интерхотел“, за 40 човека, с осигурено настаняване, изхранване, зала в хотела на настаняване с техника за презентации и озвучаване; изплатени пътни разходи; осигурени конферентни и обучителни материали за всички участници.
 • през периода 19-20.10.2016 г. бе проведен Двудневен обучителен семинар за социални работници и специалисти, работещи по случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак в гр. Сливен, с продължителност 2 дни, в хотел „Спорт Палас“, за 42 човека, с осигурено настаняване, изхранване, зала в хотела на настаняване с техника за презентации и озвучаване; изплатени пътни разходи; осигурени конферентни и обучителни материали за всички участници.
 • през периода 25-26.10.2016 г. бе проведен Двудневен обучителен семинар за полицейски служители, работещи по случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак в гр. София, с продължителност 2 дни, в хотел „Банкя Палас“, за 66 човека, с осигурено настаняване, изхранване, зала в хотела на настаняване с техника за презентации и озвучаване; изплатени пътни разходи; осигурени конферентни и обучителни материали за всички участници.
 • през периода 31.10.-02.11.2016 г. бе проведен Тридневен обучителен семинар за обучители за социални работници и специалисти, работещи по случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак в гр. Правец, с продължителност 3 дни, в хотел „РИУ Правец ризорт“, за 30 човека, с осигурено настаняване, изхранване, зала в хотела на настаняване с техника за презентации и озвучаване; осигурен транспорт; осигурени конферентни и обучителни материали за всички участници.
 • през периода 10-11.11.2016 г. бе проведен Двудневен обучителен семинар за социални работници и специалисти, работещи по случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак в гр. Пловдив, с продължителност 2 дни, в хотел „Кендрос“, за 43 човека, с осигурено настаняване, изхранване, зала в хотела на настаняване с техника за презентации и озвучаване; изплатени пътни разходи; осигурени конферентни и обучителни материали за всички участници.
 • през периода 17-18.11.2016 г. бе проведен Двудневен обучителен семинар за социални работници и специалисти, работещи по случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак в гр. Кюстендил, с продължителност 2 дни, в парк-хотел „Кюстендил“, за 42 човека, с осигурено настаняване, изхранване, зала в хотела на настаняване с техника за презентации и озвучаване; изплатени пътни разходи; осигурени конферентни и обучителни материали за всички участници.
 • през периода 24-25.11.2016 г. бе проведен Двудневен обучителен семинар за полицейски служители, работещи по случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак в гр. Стара Загора, с продължителност 2 дни, в хотел „Мериан Палас“, за 65 човека, с осигурено настаняване, изхранване, зала в хотела на настаняване с техника за презентации и озвучаване; изплатени пътни разходи; осигурени конферентни и обучителни материали за всички участници.
 • през периода 29-30.11.2016 г. бе проведен Двудневен обучителен семинар за полицейски служители, работещи по случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак в гр. Варна, с продължителност 2 дни, в хотел „Аква азур“, за 63 човека, с осигурено настаняване, изхранване, зала в хотела на настаняване с техника за презентации и озвучаване; изплатени пътни разходи; осигурени конферентни и обучителни материали за всички участници.
 • на 14.12.2016 г. бе организираната и проведена Междинна конференция в гр. София, с продължителност 4 часа, в конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, за 70 човека, с осигурена кафе-пауза, зала с техника за презентации и озвучаване, както и осигурени информационни материали за всички участници.

Всички дейности изпълнени от фирма „Ваканция“ ООД по договора с Министерство на правосъдието през 2016 г., бяха организирани и изпълнени в срок, съобразно изисикванията на възложителя, на високо професионално ниво и качество на услугата от страна на екипа на фирма „Ваканция“, в добра координация с екипа по изпълнение на проекта от страна на Министерство на правосъдието и координаторите от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на вътрешните работи.

Иван Димитров

Ръководител Европроекти – Ваканция ООД

 

Сподели публикация